دوره و شماره: دوره 5، شماره 1 - شماره پیاپی 17، زمستان 1391، صفحه 1-239 (سال پنجم، شماره اول، زمستان1391 پیاپی17) 

مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

1. بررسی راهبردهای توسعه گردشگری استان کرمانشاه با استفاده از مدل SWOT

صفحه 1-18

احمد پوراحمد؛ بهروز بادکو؛ حسین حاتمی نژاد؛ حسنعلی فرجی سبکبار


7. منطقه‌بندی توسعه کشاورزی در استان فارس

صفحه 97-118

غلامحسین عبدالله‌زاده؛ خلیل کلانتری؛ علی اسدی؛ علیرضا خواجه شاهکوهی؛ ابوالقاسم شریف‌زاده


14. ارزیابی شرایط اقلیم برای گردشگری ورزشی در شهرستان رودسر

صفحه 227-239

بهمن رمضانی گورابی؛ حسن فرج زاده؛ روشنک مرادیان حقی گروسی