دوره و شماره: دوره 6، شماره 3 - شماره پیاپی 23، تابستان 1393 (سال ششم، شماره سوم پیاپی 23 تابستان 1393) 
2. طراحی تقویم زیست‌اقلیمی کار کارگران پالایشگاه گاز پارسیان شهرستان مهر

صفحه 24-37

منوچهر فرج زاده؛ مرتضی محمدپور؛ زهرا پربار؛ بهنام مغانی؛ بابک اجتماعی


4. آسیب‌شناسی طرح جامع شهرخوراسگان

صفحه 58-79

حسن بیک محمدی؛ فرشاد طهماسبی زاده؛ رضا ابوالحسنی