ارزیابی ظرفیت‌های موجود بین‌المللی در قالب ساز وکارهای حل اختلاف بین‌المللی در خصوص دادخواهی حجاج قربانی منا به عنوان گردشگران بین‌المللی مذهبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسنده

دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل، پردیس کیش، دانشگاه تهران، کیش، ایران

چکیده

چکیده
    مراسم عبادی حج یکی از بزرگترین اجتماعات مردمی در جهان است. بر هر مسلمان بالغی که استطاعت مالی و توانایی جسمی داشته باشد واجب است که حداقل یک بار در طول زندگی اش آن را بجا بیاورد. این مراسم در 8 تا 12 ذی الحجه، ماه آخر تقویم اسلامی انجام می‌شود. در این ایام حدود دومیلیون مسلمان از 183 کشور مختلف در مکه حضور می‌یابند و مناسک مشخصی را اجرا می‌کنند. در شامگاه روز 9 ذی الحجه زائرین مسیر 4/ 14کیلومتری را به سوی عرفات پیاده روی کرده و شب را در آن جا با عبادت و نماز و قران خواندن سحر می‌کنند. در صبحگاه روز 10 ذی الحجه حجاج برای اجرای مراسم رمی‌الجمرات [1] از عرفات عازم منا می‌شوند. در طی مراسم رمی الجمرات در منا حاجیان 7 سنگریزه را به شکل نمادین به سوی شیطان پرتاب می‌کنند. ازدحام شدید جمعیت در این مکان به گونه‌ای است که احتمال اتفاقات ناگوار را بالا می‌برد. با وجود اینکه در سال‌های مختلف انجام این مراسم بدون تلفات جانی و مجروحیت نبوده فاجعه­بار ترین این حوادث در 24 دسامبر سال 2015 اتفاق افتاد که منجر به مرگ جمعیت زیادی از حجاج از کشورهای مختلف شد. آمارها در باره ی تعداد تلفات هنوز دقیق نیستند و از 4000نفر تا 7000 متغیرند. بعد از این ماجرا دولتمردان برخی کشورها من جمله ایران دولت سعودی را مسئول حادثه دانسته و خواهان رسیدگی بین المللی و حقوقی به آن شدند. سوال تحقیق حاضر این است که چه ظرفیت‌های بین المللی در قالب سازوکار حل اختلاف بین المللی در خصوص دادخواهی حجاج قربانی منا وجود دارد

کلیدواژه‌ها


Refferences
Anthea Jeffery(1999) The truth about The Truth Commission, South African
Institute of Race Relations
Beygzade, ebrahim (1994). United Nations, International Criminal Court: Theory and practice, legal research magazine number 18
Boas, Gideon(2003) International Criminal Law: Developments in the Case Law of the ICTY, Brill Academic Publisher
Choucri Sader(2007) A Lebanese Perspective on the Special Tribunal for Lebanon Hopes and Disillusions, Journal of International Criminal Justice Volume 5, PP. 1083-1089
Malcolm N. Shaw(2014) International Law, Cambridge university press
Mir Abbasi, Syed Baqir (2002) Public International Law, Volume II, Tehran: Publication of
Mohebi, mohsen (2009) History of private enterprises in the fields of international law, International Journal of Law, No. 25
Richard Bonnot Lillich(1983) The Current Status of the Law of State Responsibility for Injuries to Aliens, in International Law of State Responsibility for Injuries to Aliens,Richard B. Lillich ed., University Press of Virginia,
Richard B. Lillich and Burns H. Weston(1988) Lump Sum Agreements: Their Continuing Contribution to the Law of International Claims, The American Journal of International Law, Vol. 82, No. 1 pp. 69-80
Richard B. Lillich(1998) The Iran-United States Claims Tribunal: Its Contribution to the Law of State Responsibility (editor with Daniel B. Magraw) Transnational Publishers
Robert Kolb(2013) The International Court of Justice, Hart Publishin