کلیدواژه‌ها = واژگان کلیدی: توسعه فیزیکی شهر
تعداد مقالات: 1
1. اثر توسعه فیزیکی شهر تهران بر تغییر کاربری اراضی منطقه 5

دوره 4، شماره 1، زمستان 1390، صفحه 29-46

لیلا واحدیان بیکی؛ احمد پوراحمد؛ فرانک سیف‌الدینی