کلیدواژه‌ها = واژگان کلیدی: ایل ـ طوایف کرچرو ـ شاهسون ـ ییلاق و قشلاق ـ تخته قایو ـ استراتژیک ـ ژئوپولتیک
تعداد مقالات: 1