کلیدواژه‌ها = واژگان کلیدی: تعاون
تعداد مقالات: 1
1. تحلیلی بر جایگاه تعاون در ساماندهی و توسعه صنعت گردشگری استان قم

دوره 5، شماره 2، بهار 1392، صفحه 129-148

امیرمظفر امینی؛ محمدعلی احمدی شاپورآبادی؛ ابوالفضل طارمی