کلیدواژه‌ها = واژگان کلیدی: گردشگری ورزشی
تعداد مقالات: 3
2. ارزیابی شرایط اقلیم برای گردشگری ورزشی در شهرستان رودسر

دوره 5، شماره 1، زمستان 1391، صفحه 227-239

بهمن رمضانی گورابی؛ حسن فرج زاده؛ روشنک مرادیان حقی گروسی


3. تأثیر مولفه‌های گردشگری بر گرایش گردشگران ورزشی، به ایران

دوره 4، شماره 2، بهار 1391، صفحه 139-149

مهدی محمودی‌یکتا؛ اسماعیل ذبیحی؛ مسعود جورابلو