کلیدواژه‌ها = شاخص های حدی بارش
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل آسیب‌پذیری شهرهای کشور از شاخص‌های حدی بارشی در دوره (2010-1981)

دوره 9، شماره 1، زمستان 1395، صفحه 139-152

حمیده دالایی؛ منوچهر فرج زاده؛ امیر گندم کار؛ محمد حسن نامی