کلیدواژه‌ها = واژگان کلیدی: بافت فرسوده
تعداد مقالات: 3
1. بررسی بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده منطقه 12 شهر تهران با تأکید بر رویکرد باز آفرینی

دوره 11، شماره 2، بهار 1398، صفحه 150-161

پروین سلیمی یکتا؛ سید جمال الدین دریاباری؛ سید خلیل سید علیپور


2. ساماندهی بافت فرسوده منطقه 12 شهر تهران با استفاده از تکنیک SWOT

دوره 9، شماره 3، تابستان 1396، صفحه 215-226

مجید کریم پور ریحان؛ شهرزاد شریف جاهد