کلیدواژه‌ها = واژگان کلیدی: ژئوپولیتیک
تعداد مقالات: 6
1. بررسی دلایل نقش‌آفرینی روسیه در تحولات سوریه

دوره 11، شماره 1، زمستان 1397، صفحه 57-74

محمدحسین حاجیلو؛ روح اله حسین وند شکری؛ زهرا قاسم اقدمی قره تپه


2. تحلیل بحران سوریه با تأکید بر بازیگران و تأثیر آن بر امنیت سازی درخلیج فارس

دوره 10، شماره 1، زمستان 1396، صفحه 261-279

حجت اله حیدری؛ زهرا پیشگاهی فرد؛ عزت اله عزتی


3. تاثیرات منطقه‌ای ساختار ژئوپولیتیکی عراق با تاکید بر ایران

دوره 9، شماره 4، پاییز 1396، صفحه 173-194

رضا قاسمی؛ عبدالرضا فرجی راد؛ عزت اله عزتی


5. تحلیل جایگاه ایران در حوزه ژئواستراتژیک اقیانوس هند «با تاکید بر ارائه یک مدل راهبردی در سیاست خارجی و برنامه ریزی اقتصادی»

دوره 9، شماره 2، بهار 1396، صفحه 223-243

مجید ولی شریعت پناهی؛ سجاد کریمی پاشاکی،؛ علی کاظی پور؛ سعید زینتی؛ مهدی امان الله


6. بحران مناطق شرق و تحلیل ژئوپلیتیکی برای مدیریت برون رفت از آن

دوره 6، شماره 2، بهار 1393، صفحه 9-19

محمدحسن نامی؛ وحید بارانی پسیان؛ غلامرضا سعیدی