کلیدواژه‌ها = واژگان کلیدی: تاب‌آوری
تعداد مقالات: 5
1. رتبه‌بندی نواحی منطقه 15 تهران بر اساس مؤلفه‌های تاب‌آوری

دوره 12، شماره 2، بهار 1399، صفحه 425-437

فروغ فتاحی واجاری؛ رحیم سرور؛ علیرضا استعلاجی


2. ارزیابی تأثیر ساختار شبکه ارتباطی حوزه شرقی طرح راهبردی شهر تهران بر تاب‌آوری شهری

دوره 12، شماره 1، زمستان 1398، صفحه 595-617

فرزاد اناری؛ ناصر اقبالی؛ رضا مؤیدفر