کلیدواژه‌ها = واژگان کلیدی: گردشگری روستایی
تعداد مقالات: 6
1. نقش گردشگری کویری در توسعه روستایی‌(مطالعه موردی شهرستان گرمسار)

دوره 12، شماره 1، زمستان 1398، صفحه 1-26

حسن رهایی؛ علیرضا استعلاجی؛ محسن رنجبر؛ مجید ولی شریعت پناهی


2. ارزیابی استراتژی‌های توسعه گردشگری پیرامون نواحی کلان‌شهری: (شهرستان شمیرانات، بخش لواسانات)

دوره 11، شماره 2، بهار 1398، صفحه 261-289

الهام افتخاری؛ مسعود مهدوی حاجیلویی؛ پرویز کردوانی


5. کارکرد گردشگری مذهبی در توسعه‏ی اجتماعی نواحی روستایی استان خراسان جنوبی

دوره 7، شماره 4، پاییز 1394، صفحه 125-138

محمود مرادی؛ جواد یوسفی؛ سیده سمیه خاتمی