کلیدواژه‌ها = کلانشهر تهران
تعداد مقالات: 3
1. ارزیابی نقش مدیریت شهری در توسعه پایدار گردشگری کلانشهر تهران

دوره 13، شماره 2، بهار 1400، صفحه 1-23

مریم بیگ پور؛ مجید ولی شریعت پناهی؛ عبدالرضا فرجی راد


3. تبیین میزان اثرگذاری مولفه‌های نهادی در الگوی مدیریت زمین شهری در ایران موردپژوهی: منطقه 12 کلانشهر تهران

دوره 10، شماره 2، بهار 1397، صفحه 33-47

یعقوب حق‌پناه؛ مجتبی رفیعیان؛ سعید کامیابی؛ عباس ارغان