کلیدواژه‌ها = استراتژیک
تعداد مقالات: 4
1. تحلیل جغرافیایی ژئواکونومی جمهوری اسلامی ایران در معادلات جدید منطقه جنوب غرب آسیا

دوره 12، شماره 1، زمستان 1398، صفحه 131-149

مجید قصاب زاده؛ محمد اخباری؛ داوود حسن آبادی


2. بررسی پیامدهای عضویت ایران در سیستم امنیت منطقه‌ای در آسیای مرکزی با تأکید بر سازمان همکاری شانگهای

دوره 11، شماره 1، زمستان 1397، صفحه 196-215

حبیب‌الله جمشیدی؛ حجت مهکویی1؛ مهناز گودرزی؛ مهدی مؤمنی


3. آینده‌پژوهی فضای ژئوپلیتیکی پساداعش در منطقه غرب آسیا ‌(مطالعه موردی عراق)

دوره 11، شماره 1، زمستان 1397، صفحه 175-193

بهروز دریکوند؛ کیومرث یزدان پناه درو؛ محمد اخباری


4. تنگه استراتژیک و ژئوپلیتیک هرمز و نقش راهبردی ایران

دوره 9، شماره 2، بهار 1396، صفحه 19-32

نصراله فلاح تبار