کلیدواژه‌ها = واژگان کلیدی: مشارکت سیاسی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل مشارکت سیاسی اقوام مختلف (مطالعه موردی: استان خوزستان)

دوره 7، شماره 2، بهار 1394، صفحه 147-169

علیرضا محرابی؛ کیومرث یزدان پناه؛ فاطمه خلف زاده