کلیدواژه‌ها = واژگان کلیدی: هیدروپلیتیک
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر هیدروپلیتیک رودخانه مرزی هیرمند بر امنیت ملی جمهوری اسلامی‌ایران

دوره 5، شماره 3، تابستان 1392، صفحه 33-51

سید عباس فروغی نعمت الهی؛ مهدی حسنی باقری؛ محمود شیخ اویسی