کلیدواژه‌ها = مناطق شهری
تعداد مقالات: 4
1. واسنجی مشارکت شهروندان در بسترهای مختلف در مدیریت مناطق شهری (مورد مطالعه: شهر زاهدان)

دوره 13، شماره 3، تابستان 1400، صفحه 216-234

جواد ریکی؛ غلامرضا میری؛ معصومه حافظ رضازاده


2. تحلیل و ارزیابی راهبرد رشد هوشمند شهری در مناطق چهارگانه شهر کرمان

دوره 11، شماره 3، تابستان 1398، صفحه 25-41

رضا رضایی بزنجانی؛ مهری اذانی؛ حمید صابری؛ مهدی مؤمنی


3. بررسی فرایند نوسازی شهری با تاکید بر جنبه‌های توسعه پایدار (مورد مطالعه، منطقه 3 شهر مشهد)

دوره 7، شماره 3، تابستان 1394، صفحه 145-164

علی قسمی شاه گلدی؛ رحمت‌اله فرهودی؛ عزت‌اله عزتی