کلیدواژه‌ها = شهر سقز
تعداد مقالات: 3
1. ارزیابی پایداری روستاهای حوزه‌ نفوذ شهرهای میانه اندام بااستفاده از روش AHP مطالعه موردی : شهر سقز

دوره 12، شماره 4، پاییز 1399، صفحه 502-518

بختیار خسروی؛ اسماعیل صفرعلی زاده؛ هیمن طاعتی


2. تحلیل و محاسبه مناسب ترین جهت ساختمان از منظراقلیمی با استفاده از روش قانون کسینوس ها در شهر سقز

دوره 12، شماره 3، تابستان 1399، صفحه 1-16

سارا کریم زاده؛ حسن لشکری؛ رضا برنا؛ مجید ولی شریعت پناهی


3. بررسی پراکنده رویی و ظرفیت‌های توسعه درونی شهر سقز

دوره 7، شماره 3، تابستان 1394، صفحه 123-144

محمد سلیمانی؛ سیمین تولایی؛ احمد زنگانه؛ مظهر احمدی