کلیدواژه‌ها = منطقه‌گرایی
تعداد مقالات: 3
1. نقش مناطق آزاد تجاری، بازرگانی و سیاسی در گسترش تجارت بین الملل و روابط سیاسی کشورها (مطالعه موردی منطقه آزاد قشم)

دوره 9، شماره 3، تابستان 1396، صفحه 123-148

مسعود جزء جهانشاهی؛ سجاد علی فرجا؛ عباس نجفی؛ علی ناصری منش


2. روند منطقه‌گرایی در عصر جهانی شدن

دوره 7، شماره 2، بهار 1394، صفحه 21-34

روزا آذرکمند؛ عبدالرضا فرجی راد؛ کاظم جاجرمی


3. تبیین رویکرد بومی گرایی و منطقه‌گرایی ایران فرهنگی در فرآیند ج‌هاانی شدن

دوره 4، شماره 4، پاییز 1391، صفحه 171-188

عباس احمدی؛ عبدالوهاب خوجم لی؛ طهمورث حیدری موصلو