کلیدواژه‌ها = شهر زنجان
تعداد مقالات: 4
1. رتبه‌بندی مناطق شهر زنجان با استفاده از شاخص‌های بومی‌سازی شده‌‌ی شهر خلّاق

دوره 13، شماره 3، تابستان 1400، صفحه 88-108

احد نژاد ابراهیمی؛ محمدجواد حیدری؛ محمدعلی کی نژاد


2. تبیین عوامل مؤثر بر تاب آوری تکاملی شهری در برابر زلزله ، موردپژوهش: شهر زنجان

دوره 13، شماره 2، بهار 1400، صفحه 558-576

بهناز عباداله زاده ملکی؛ زهراسادات سعیده زرآبادی؛ سعید پیری؛ محمدرضا فرزادبهتاش


4. ارزیابی زیست اقلیم انسانی شهر زنجان و نقش آن در طراحی مسکن

دوره 4، شماره 2، بهار 1391، صفحه 83-101

محمدجواد حیدری؛ محمدرضا پورمحمدی؛ فیروز جمالی؛ فاطمه لطفی