کلیدواژه‌ها = هیدروپلیتیک
تعداد مقالات: 4
1. تبیین نقش هیدروپلیتیک بر سیاست خارجی افغانستان و ایران (2015 الی 2019)

دوره 12، شماره 3، تابستان 1399، صفحه 213-235

ابوالفضل اخباری؛ محمد اخباری؛ علی اصغر اسماعیل پورروشن؛ محسن رنجبر؛ بتول باهک


2. تأثیر ثبات هژمونیک جمهوری اسلامی ایران بر امنیت مرزهای شرقی

دوره 12، شماره 1، زمستان 1398، صفحه 657-682

علیرضا نظریان؛ مسعود مطلبی؛ محمد نبی سلیم


3. بررسی و تحلیل موقعیت ژئوپلیتیکی کردستان عراق

دوره 8، شماره 4، پاییز 1395، صفحه 1-14

عبدالرضا فرجی راد؛ ریباز قربانی نژاد