کلیدواژه‌ها = گردشگری پایدار
تعداد مقالات: 4
1. مدیریت و برنامه‌ریزی سیستمی گردشگری پایدار در کلان‌شهرهای ایران

دوره 11، شماره 3، تابستان 1398، صفحه 374-395

کمیل درویشی؛ حیدر لطفی؛ محمد حسن نامی


2. تبیین نقش گردشگری در پایداری اجتماعی روستاهای شهرستان قائمشهر با تکیه بر نظر مدیران محلی

دوره 11، شماره 2، بهار 1398، صفحه 83-97

اسفندیار مهری تالار پشتی؛ عیسی پوررمضان؛ نصراله مولایی هشجین؛ آتوسا بیگدلی


3. تأثیر مدیریت استراتژیک تالاب بر گردشگری پایدار منطقه مطالعه موردی: تالاب انزلی

دوره 10، شماره 2، بهار 1397، صفحه 175-189

داوود حسن آبادی؛ ابراهیم قلی دوست ساسانسرا


4. تحلیلی بر توزیع فضایی خدمات گردشگری (مطالعه موردی: شهر اصفهان)

دوره 5، شماره 1، زمستان 1391، صفحه 31-43

مسعود تقوایی؛ ملیحه ایزدی