کلیدواژه‌ها = بلایای طبیعی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تحریم های بین المللی از منظرحقوق بین‌الملل(مطالعه موردی تحریم های ایران)

دوره 12، شماره 3، تابستان 1399، صفحه 187-211

علیرضا معینیان؛ محمد مهدی رحیمی؛ اکبر عباسیان؛ رضا پیوندی؛ احمد عرب عامری


2. سنجش عوامل مؤثر بر تاب‌آوری اقلیمی (نمونه موردی: شهر تبریز)

دوره 12، شماره 1، زمستان 1398، صفحه 509-525

ساناز منافلویان؛ زهرا سادات سعیده زرآبادی؛ مصطفی بهزادفر