کلیدواژه‌ها = توسعه پایدار شهری
تعداد مقالات: 10
4. واسنجی نقش اقتصادی کریدور‌های مرزی (زمینی) بر توسعه پایدار شهری (مطالعه موردی: شهر میرجاوه)

دوره 12، شماره 2، بهار 1399، صفحه 343-359

احسان اله ریگی؛ محمود رضا انوری؛ معصومه حافظ رضازاده


7. واکاوی نقش دولت‌های محلی در توسعه پایدار شهری ( نمونه موردی : شهرهای ایران)

دوره 11، شماره 4، پاییز 1398، صفحه 349-325

افشین متقی؛ آرش قربانی سپهر؛ زهرا سلطان محمدی