کلیدواژه‌ها = اقلیم
تعداد مقالات: 5
1. تاثیر اقلیم بر مسئولیت مدنی مهندس ناظر و نقش وی در مدیریت و برنامه ریزی شهری

دوره 13، شماره 2، بهار 1400، صفحه 365-385

اسماعیل واهبی؛ سید علی ربانی موسویان


2. شاخص‌شناسی معماری همساز با اقلیم در منطقه گرگان در راستای الگوی معماری پایدار

دوره 13، شماره 1، زمستان 1399، صفحه 622-635

وحیده مجاهد؛ وحید قبادیان؛ سعید تیزقلم زنوزی


4. گونه‌شناسی خانه‌های تاریخی شهر همدان بر اساس معیارهای کالبدی موثر بر عملکرد اقلیمی خانه‌ها

دوره 12، شماره 4، پاییز 1399، صفحه 600-624

جواد قیاسوند؛ ژاله صابرنژاد؛ منصوره طاهباز؛ فریبرز دولت آبادی