کلیدواژه‌ها = نواحی روستایی
تعداد مقالات: 5
2. تحلیلی بر آسیب‌ شناسی اثرات کالبدی توسعه گردشگری در سکونتگاه‌های روستایی شهرستان لنگرود

دوره 12، شماره 3، تابستان 1399، صفحه 696-722

نغمه صاحبی؛ عیسی پوررمضان؛ محمدباسط قرشی میناباد؛ تیمور آمار حاجی شیرکیا


3. تبیین نقش گردشگری در پایداری اجتماعی روستاهای شهرستان قائمشهر با تکیه بر نظر مدیران محلی

دوره 11، شماره 2، بهار 1398، صفحه 83-97

اسفندیار مهری تالار پشتی؛ عیسی پوررمضان؛ نصراله مولایی هشجین؛ آتوسا بیگدلی