کلیدواژه‌ها = کاربری اراضی
تعداد مقالات: 4
1. تبیین ساختار کالبدی-فضایی کاربری اراضی بخش مرکزی شهر تبریز

دوره 12، شماره 3، تابستان 1399، صفحه 405-419

شکوفه مشفق فر؛ بختیار عزت پناه؛ میرنجف موسوی


2. سنجش میزان رضایت از خدمات رفاه عمومی درنظام کاربری اراضی شهر بندر دیر استان بوشهر

دوره 10، شماره 3، تابستان 1397، صفحه 91-108

غلامرضا امینی نژاد؛ عنایت الله یزدان پناه؛ حسین بهرامیان


4. مدیریت اراضی رها شده شهری و سامان دهی آن‌ها با الگوی توسعه پایدار شهری (مطالعه موردی شهرسمنان)

دوره 6، شماره 4، پاییز 1393، صفحه 178-189

مریم اسماعیلیان ناساری؛ دکتر سعید کامیابی؛ دکتر محمدرضا زندمقدم