کلیدواژه‌ها = استان خوزستان
تعداد مقالات: 5
3. تحلیلی بر ساختار فضایی شاخص‌های توسعه با تاکید بر نابرابری منطقه‌ای (نمونه موردی: استان خوزستان)

دوره 7، شماره 3، تابستان 1394، صفحه 165-186

سید رضا حسینی کهنوج؛ نبی الله حسینی شه پریان؛ مرتضی نعمتی


4. تحلیل مشارکت سیاسی اقوام مختلف (مطالعه موردی: استان خوزستان)

دوره 7، شماره 2، بهار 1394، صفحه 147-169

علیرضا محرابی؛ کیومرث یزدان پناه؛ فاطمه خلف زاده