کلیدواژه‌ها = حمایت
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تحریم های بین المللی از منظرحقوق بین‌الملل(مطالعه موردی تحریم های ایران)

دوره 12، شماره 3، تابستان 1399، صفحه 187-211

علیرضا معینیان؛ محمد مهدی رحیمی؛ اکبر عباسیان؛ رضا پیوندی؛ احمد عرب عامری


2. بررسی بلایای طبیعی از نگاه حقوق بین‌الملل؛ مطالعه موردی ایران

دوره 12، شماره 1، زمستان 1398، صفحه 457-475

علیرضا معینیان؛ محمد مهدی رحیمی؛ فخرالدین احمدی؛ رضا پیوندی