کلیدواژه‌ها = رشد هوشمند
تعداد مقالات: 4
1. تحلیل و ارزیابی میزان تاثیرگذاری شاخص های رشد هوشمند بر توسعه شهری اراک

دوره 13، شماره 3، تابستان 1400، صفحه 174-198

سمانه مومنی اصفهانی؛ عباس ملک حسینی


4. بررسی پراکنده رویی و ظرفیت‌های توسعه درونی شهر سقز

دوره 7، شماره 3، تابستان 1394، صفحه 123-144

محمد سلیمانی؛ سیمین تولایی؛ احمد زنگانه؛ مظهر احمدی