کلیدواژه‌ها = صنعت گردشگری
تعداد مقالات: 3
1. طراحی مدل استراتژی محور توسعه منابع انسانی صنعت گردشگری و تدوین نقشه راه (مورد مطالعه: استان اصفهان)

دوره 12، شماره 4، پاییز 1399، صفحه 204-227

عبدالمجید محمدی نجف آبادی؛ اکبر اعتباریان خوراسگانی؛ رضا ابراهیم زاده دستجردی


2. تحلیل و بررسی نقش دولت در مدیریت و برنامه‌ریزی بحران‌های گردشگری؛ مطالعه موردی بحران کرونا

دوره 12، شماره 3، تابستان 1399، صفحه 617-639

زین‌العابدین کرمی؛ داود حسن آبادی؛ شهرزاد لطفی


3. بررسی عوامل مؤثر بر رفتار شهروندی سازمانی در صنعت گردشگری

دوره 8، شماره 2، بهار 1395، صفحه 88-100

مسلم باقری؛ محمد صالحی؛ علی رحیم پور