کلیدواژه‌ها = مشارکت
تعداد مقالات: 10
3. واکاوی عوامل اجتماعی و کالبدی زمینه‌ساز مشارکت بازاریان در تداوم حیات بازار تاریخی تبریز

دوره 13، شماره 2، بهار 1400، صفحه 788-806

رعنا آقاجانی رفاه؛ ویدا نوروز برازجانی؛ احد نژادابراهیمی


4. بررسی تحریم های بین المللی از منظرحقوق بین‌الملل(مطالعه موردی تحریم های ایران)

دوره 12، شماره 3، تابستان 1399، صفحه 187-211

علیرضا معینیان؛ محمد مهدی رحیمی؛ اکبر عباسیان؛ رضا پیوندی؛ احمد عرب عامری


5. نقش گردشگری ورزشی در توسعه پایدار شهر مشهد

دوره 12، شماره 3، تابستان 1399، صفحه 463-489

سبیکه سادات حسینی نسب؛ سید مصطفی طیبی ثانی؛ باقر مرسل مرسل


6. بررسی بلایای طبیعی از نگاه حقوق بین‌الملل؛ مطالعه موردی ایران

دوره 12، شماره 1، زمستان 1398، صفحه 457-475

علیرضا معینیان؛ محمد مهدی رحیمی؛ فخرالدین احمدی؛ رضا پیوندی


10. درآمدی بر حکمروایی خوب شهری: ضرورت‌ها، الزامات و چالش‌های فراروی تحقق آن در ایران

دوره 5، شماره 1، زمستان 1391، صفحه 135-152

جمیله توکلی نیا؛ مجید اسکندر پور؛ مجتبی برغمدی