کلیدواژه‌ها = AHP
تعداد مقالات: 7
1. مکان یابی شهرهای جدید با رویکرد اکولوژیک (نمونه موردی: شهرستان ارومیه)

دوره 12، شماره 3، تابستان 1399، صفحه 237-255

محمد معین فر؛ بشیر بیگ بابایی


5. بکارگیری مدل‌های تلفیقی در مکان‌گزینی بهینه پارک‌های شهری(مطالعه موردی شهرنکا)

دوره 5، شماره 3، تابستان 1392، صفحه 15-32

صدیقه لطفی؛ رحیم بردی آنامرادنژاد؛ زلیخا خیرخواه