کلیدواژه‌ها = بحران
تعداد مقالات: 4
2. ارزیابی تأثیر ساختار شبکه ارتباطی حوزه شرقی طرح راهبردی شهر تهران بر تاب‌آوری شهری

دوره 12، شماره 1، زمستان 1398، صفحه 595-617

فرزاد اناری؛ ناصر اقبالی؛ رضا مؤیدفر


4. بحران مناطق شرق و تحلیل ژئوپلیتیکی برای مدیریت برون رفت از آن

دوره 6، شماره 2، بهار 1393، صفحه 9-19

محمدحسن نامی؛ وحید بارانی پسیان؛ غلامرضا سعیدی