کلیدواژه‌ها = واژگان کلیدی: گردشگری
تعداد مقالات: 18
2. تحلیل و بررسی چالش‌های فقهی و حقوقی حضور گردشگران غیر مسلمان در ایران

دوره 12، شماره 1، زمستان 1398، صفحه 85-109

عبدالله زندی فر؛ محمد روحانی مقدم؛ مریم آقایی بجستانی


3. تبیین نقش گردشگری در پایداری اجتماعی روستاهای شهرستان قائمشهر با تکیه بر نظر مدیران محلی

دوره 11، شماره 2، بهار 1398، صفحه 83-97

اسفندیار مهری تالار پشتی؛ عیسی پوررمضان؛ نصراله مولایی هشجین؛ آتوسا بیگدلی


6. نقش گردشگری در توسعه پایدار رامسر

دوره 10، شماره 2، بهار 1397، صفحه 147-157

سید امیر عباس بهاری میمندی؛ سید جمال الدین دریاباری؛ عباس بخشنده نصرت؛ عباس نجفی


8. ارزیابی شهرستان‌های استان لرستان از نظر شاخص‌های توسعه گردشگری

دوره 10، شماره 1، زمستان 1396، صفحه 305-320

محمد صادق علیائی؛ کاظم خزایی


9. نقش گردشگری در تامین منافع ملی ایران در منطقه ژئوپلیتیک خلیج فارس

دوره 7، شماره 2، بهار 1394، صفحه 53-68

حیدر لطفی؛ قاسم تیموری؛ کسرا مهمانپرست نودهی؛ مرضیه راستاد بروجنی


11. بررسی رضایتمندی بازدیدکنندگان از عناصر آمیخته بازاریابی گردشگری برج میلاد

دوره 6، شماره 4، پاییز 1393، صفحه 62-78

امیر خانلری؛ فاطمه باقری؛ ناصر عبدی


12. بررسی جاذبه‌های گردشگری فرهنگی – تاریخی روستای قهرود

دوره 6، شماره 3، تابستان 1393، صفحه 98-123

سروش فتحی؛ مهدی مختارپور


15. بررسی قابلیت‌های محیطی ایران، در برنامه‌ریزی توسعه پایدار روستایی (مطالعه موردی: روستاهای دره سولقان)

دوره 5، شماره 3، تابستان 1392، صفحه 225-240

مسعود مهدوی حاجیلویی؛ حمید بحیرایی؛ داود حسن زاده فرجود


16. بررسی راهبردهای توسعه گردشگری استان کرمانشاه با استفاده از مدل SWOT

دوره 5، شماره 1، زمستان 1391، صفحه 1-18

احمد پوراحمد؛ بهروز بادکو؛ حسین حاتمی نژاد؛ حسنعلی فرجی سبکبار


17. تدوین استراتژی گردشگری بر اساس ماتریس SWOT (مطالعه موردی: خوشه گردشگری شمال تهران)

دوره 5، شماره 1، زمستان 1391، صفحه 193-201

حسن الماسی؛ محمود حسن پور پازواری؛ نیما سعیدی