کلیدواژه‌ها = ژئوپلیتیک
تعداد مقالات: 10
1. تبیین جایگاه و نقش اربعین در ارتقای پرستیژ ژئوپلیتیکی تشیع

دوره 12، شماره 3، تابستان 1399، صفحه 93-114

افشین متقی؛ رضا ملاحسینی اردکانی


2. آینده پژوهی تحولات ژئوپلیتیک انرژی در ایران با تاکید بر جایگاه انرژی های پاک

دوره 12، شماره 3، تابستان 1399، صفحه 641-658

عباس ابراهیم زاده چوبری؛ محمد اخباری؛ اعظم یوسفی؛ ریباز قربانژاد


3. تحلیل ژئوپلیتیکی اثرات تغییر اقلیم بر توسعه پایدار کشور ایران‌(‌متغیر تعدیل گر تصمیمات سیاسی)

دوره 12، شماره 2، بهار 1399، صفحه 133-152

محمد بصیری صدر؛ محمد اخباری؛ عبد الرضا فرجی راد؛ رضا برنا


4. تحلیل جغرافیایی ژئواکونومی جمهوری اسلامی ایران در معادلات جدید منطقه جنوب غرب آسیا

دوره 12، شماره 1، زمستان 1398، صفحه 131-149

مجید قصاب زاده؛ محمد اخباری؛ داوود حسن آبادی


5. تحلیل راهبردی عوامل داخلی اثرگذار بر آمایش سرزمینی در کشور افغانستان مبتنی بر استدلال‌های ژئوپلیتیکی

دوره 12، شماره 1، زمستان 1398، صفحه 798-824

کیومرث یزدان پناه درو؛ عتیق اله قمری؛ حسین حاتمی نژاد


7. تنگه استراتژیک و ژئوپلیتیک هرمز و نقش راهبردی ایران

دوره 9، شماره 2، بهار 1396، صفحه 19-32

نصراله فلاح تبار


8. بررسی و تحلیل موقعیت ژئوپلیتیکی کردستان عراق

دوره 8، شماره 4، پاییز 1395، صفحه 1-14

عبدالرضا فرجی راد؛ ریباز قربانی نژاد


9. تحلیل ژئوپلیتیکی سیاست خارجی کشور عراق در قبال کشورهای همجوار(در دوران جمهوری فدرال عراق)

دوره 6، شماره 1، زمستان 1392، صفحه 32-51

مصطفی رشیدی؛ محمد صادق یحیی پور؛ محمد نصیری


10. تأثیر هیدروپلیتیک رودخانه مرزی هیرمند بر امنیت ملی جمهوری اسلامی‌ایران

دوره 5، شماره 3، تابستان 1392، صفحه 33-51

سید عباس فروغی نعمت الهی؛ مهدی حسنی باقری؛ محمود شیخ اویسی