کلیدواژه‌ها = حقوق بشر
تعداد مقالات: 3
1. بررسی عملکرد شورای حقوق بشر در خاورمیانه تحت تاثیر رقابت های ژئوپولیتیکی

دوره 13، شماره 2، بهار 1400، صفحه 630-645

جواد عزیزی؛ خیرالله پروین؛ مصطفی سراجی


2. حمایت از آزادی مذهب اقلیت روهینگیا در پرتو رویه کمیته حقوق بشر و اسناد نظام بین‌الملل حقوق بشر

دوره 12، شماره 4، پاییز 1399، صفحه 326-343

هادی نجاری؛ علی پورقصاب امیری؛ حسن سیلمانی؛ احمدرضا بهنیافر


3. التزامات ناشی از حق توسعه بر سرمایه‌گذاری خارجی: مطالعه موردی قراردادهای نفتی (IPC دولت جمهوری اسلامی ایران)

دوره 12، شماره 2، بهار 1399، صفحه 35-48

سیدماکان صداقت؛ حسین شریفی طرازکوهی؛ احمد شمس؛ سعید منصوری