کلیدواژه‌ها = توسعه پایدار
تعداد مقالات: 37
2. تحلیلی راهبردی از وضعیت توسعه پایدار شهر جدید پرند

دوره 13، شماره 2، بهار 1400، صفحه 664-681

کامران ولی پورپاشاکلایی؛ علی اصغر رضوانی؛ سعید پیری


3. آمایش سرزمین، محیط زیست پایدار با تاکید برکشاورزی مدرن و امنیت غذائی

دوره 13، شماره 2، بهار 1400، صفحه 684-707

علیرضا لچینانی؛ مصطفی علی نقی زاده؛ رکسانا موگوئی؛ هانیه اخوت


4. ارائه مدل الگوی مشارکت اجتماعی در توسعه پایدار محلات شهری (مطالعه موردی منطقه ٦ شهر تهران)

دوره 13، شماره 2، بهار 1400، صفحه 928-941

مهرشاد الله ویردی؛ فرهاد حمزه؛ محمد اخباری


5. ارزیابی مولفه های کالبدی در خانه های سنتی و مدرن با رویکرد توسعه پایدار(مطالعه ی موردی شهر تبریز)

دوره 13، شماره 1، زمستان 1399، صفحه 172-192

طرلان زرنشانی اصل؛ نیما ولیزاده؛ حسن ستاری ساربانقلی


6. مسکن دوستدار کودک با تاکید بر توسعه پایدار نمونه موردی منطقه یک شهر تهران

دوره 13، شماره 1، زمستان 1399، صفحه 284-296

زهرا قاسمی؛ محمدرضا بمانیان؛ حمیدرضا صارمی


10. ارزیابی پایداری روستاهای حوزه‌ نفوذ شهرهای میانه اندام بااستفاده از روش AHP مطالعه موردی : شهر سقز

دوره 12، شماره 4، پاییز 1399، صفحه 502-518

بختیار خسروی؛ اسماعیل صفرعلی زاده؛ هیمن طاعتی


11. تحلیلی بر نقش بازآفرینی شهری در توسعه پایدار شهرها(نمونه مورد مطالعه شهر خرم دره)

دوره 12، شماره 4، پاییز 1399، صفحه 763-773

علی سهندی؛ مجید شمس؛ علیرضا سلیمانی


15. نقش گردشگری ورزشی در توسعه پایدار شهر مشهد

دوره 12، شماره 3، تابستان 1399، صفحه 463-489

سبیکه سادات حسینی نسب؛ سید مصطفی طیبی ثانی؛ باقر مرسل مرسل


16. التزامات ناشی از حق توسعه بر سرمایه‌گذاری خارجی: مطالعه موردی قراردادهای نفتی (IPC دولت جمهوری اسلامی ایران)

دوره 12، شماره 2، بهار 1399، صفحه 35-48

سیدماکان صداقت؛ حسین شریفی طرازکوهی؛ احمد شمس؛ سعید منصوری


17. تحلیل ژئوپلیتیکی اثرات تغییر اقلیم بر توسعه پایدار کشور ایران‌(‌متغیر تعدیل گر تصمیمات سیاسی)

دوره 12، شماره 2، بهار 1399، صفحه 133-152

محمد بصیری صدر؛ محمد اخباری؛ عبد الرضا فرجی راد؛ رضا برنا


19. بازکاوی و تحلیل ساختار شهری با تأکید بر توسعه پایدار با استفاده از روش‌ AHP

دوره 12، شماره 1، زمستان 1398، صفحه 683-704

هومن رحیمی؛ مصطفی بهزادفر؛ کرامت الله زیاری


20. نقش مدیریت شهری در پایداری گردشگری محله (مطالعه موردی: محله تجریش با رویکرد سبز)

دوره 11، شماره 4، پاییز 1398، صفحه 37-17

ندا باقری؛ محمد تقی رضویان؛ جمیله توکلی نیا


21. تحلیل و بررسی نقش قوانین کیفری ایران در حفاظت از محیط زیست و توسعه پایدار مقاصد گردشگری

دوره 11، شماره 4، پاییز 1398، صفحه 86-59

لیلا خان‌پور؛ محمد مهدی رحیمی؛ رضا پیوندی


22. تبیین ابعاد و مولفه‌های پایداری در حمل ‌و نقل شهری با بهره‌گیری از تحلیل عاملی

دوره 11، شماره 2، بهار 1398، صفحه 337-353

حمیدرضا پیران؛ زهرا سادات سعیده زرآبادی؛ یوسفعلی زیاری؛ حمید ماجدی


24. نقش گردشگری در توسعه پایدار رامسر

دوره 10، شماره 2، بهار 1397، صفحه 147-157

سید امیر عباس بهاری میمندی؛ سید جمال الدین دریاباری؛ عباس بخشنده نصرت؛ عباس نجفی