کلیدواژه‌ها = گردشگری
تعداد مقالات: 31
2. تبیین پیشران های موثر بر توسعه گردشگری شهرستان دماوند با رویکرد آینده پژوهی

دوره 13، شماره 1، زمستان 1399، صفحه 56-72

پریسا مهرنواز؛ پروانه زیویار؛ بختیار عزت پناه


3. بررسی وتبیین مؤلفه‌های برندینگ شهری با تأکید بر ابعاد گردشگری (نمونه موردی؛ کلان شهر همدان)

دوره 13، شماره 1، زمستان 1399، صفحه 74-98

مریم وهابیان؛ نوذر قنبری؛ سید علی نوری؛ بیژن کلهرنیا


5. تحلیل نقش گردشگری در توسعه اقتصادی مناطق روستایی شهرستان رودسر در دو دهه اخیر

دوره 12، شماره 3، تابستان 1399، صفحه 365-379

هوشنگ درویشی؛ عیسی پور رمضان؛ نصرالله مولائی هشجین


6. نقش گردشگری ورزشی در توسعه پایدار شهر مشهد

دوره 12، شماره 3، تابستان 1399، صفحه 463-489

سبیکه سادات حسینی نسب؛ سید مصطفی طیبی ثانی؛ باقر مرسل مرسل


7. تحلیلی بر آسیب‌ شناسی اثرات کالبدی توسعه گردشگری در سکونتگاه‌های روستایی شهرستان لنگرود

دوره 12، شماره 3، تابستان 1399، صفحه 696-722

نغمه صاحبی؛ عیسی پوررمضان؛ محمدباسط قرشی میناباد؛ تیمور آمار حاجی شیرکیا


8. تحلیل و بررسی جغرافیای مرزی ایران در خلیج ‌فارس: مطالعه موردی گردشگری

دوره 12، شماره 2، بهار 1399، صفحه 361-382

عباس نجفی؛ حیدر لطفی؛ پیروز مجتهد زاده؛ عزت اله عزتی


10. نقش مدیریت شهری در پایداری گردشگری محله (مطالعه موردی: محله تجریش با رویکرد سبز)

دوره 11، شماره 4، پاییز 1398، صفحه 37-17

ندا باقری؛ محمد تقی رضویان؛ جمیله توکلی نیا


11. مبانی مدیریت و برنامه‌ریزی گردشگری فرهنگی- اجتماعی از دیدگاه قرآن و نهج‌البلاغه

دوره 11، شماره 3، تابستان 1398، صفحه 303-321

مصیب عباسی؛ فاطمه راستی کردار؛ سیدحسن سید رضایی


13. بررسی انگیزه‌های گردشگری بازدیدکنندگان پارک‌های جنگلی

دوره 11، شماره 1، زمستان 1397، صفحه 264-282

محمدرضا رضوانی 1؛ سیّد محمّد میرتقیان رودسری


17. مدیریت و برنامه‌ریزی توسعه گردشگری در سمنان با تأکید بر مجموعه بازار، مسجد امام و ارگ سمنان

دوره 9، شماره 3، تابستان 1396، صفحه 149-172

محمدرضا لوافیان؛ بتول فقیه آرام؛ سعید زینتی؛ مجید ابوالفتحی


18. بررسی فقهی و حقوقی تخریب محیط‌زیست و تأثیر آن بر گردشگری

دوره 9، شماره 2، بهار 1396، صفحه 51-69

غفور خوئینی؛ محمدمهدی یحیی پور


19. تدوین شاخص های روستاهای هدف گردشگری ایران وارزیابی آنها؛ مطالعه موردی:روستاهای نمونه استان سمنان

دوره 9، شماره 1، زمستان 1395، صفحه 71-97

محمدعلی شادی؛ دکترمسعود مهدوی حاجیلویی؛ عزت اله عزتی


20. گردشگری روستایی و لزوم تعیین روستاهای هدف گردشگری با استفاده از شاخص‌ها و معیارهای علمی

دوره 7، شماره 4، پاییز 1394، صفحه 1-25

محمدعلی شادی؛ مسعود مهدوی حاجیلویی؛ عزت الله عزتی


21. گردشگری و آیین‌های باستانی در ایران

دوره 7، شماره 2، بهار 1394، صفحه 243-262

مجید شمس؛ زهره بختیاری وارسته


22. تحلیلی بر اولویت‌بندی وضعیت چرخه حیات در مناطق نمونه گردشگری مورد مطالعه: قطب گردشگری اسلام آباد غرب

دوره 5، شماره 4، پاییز 1392، صفحه 15-33

غلامرضا نوری؛ زهرا تقی زاده؛ معصومه امانی بختیاروند


23. بررسی عوامل مؤثر بر رضایت‌مندی گردشگری(مطالعه موردی: گردشگران خارجی شهر شیراز)

دوره 5، شماره 4، پاییز 1392، صفحه 101-110

نجیم نجیمی؛ قاسمعلی مقتدری؛ خداکرم حاتمی بهمن بیگلو


24. جغرافیای گردشگری شهرستان خرم‌آباد و نقش یادمان‌های تاریخی در توسعه آن

دوره 5، شماره 4، پاییز 1392، صفحه 180-190

پروانه زیویار؛ سمیه تیموری