کلیدواژه‌ها = سیاست خارجی
تعداد مقالات: 6
1. بنیان‌های ژئوپلیتیکی روابط ایران با عراق نوین

دوره 12، شماره 4، پاییز 1399، صفحه 626-650

عباس جعفری نیا


3. تحولات سوریه و نقش راهبردی ایران؛ توازن منطقه‌ای و چشم انداز سیاست خارجی ایران

دوره 9، شماره 4، پاییز 1396، صفحه 15-38

حیدر لطفی؛ محسن قندالی؛ مجید پورمجلسی؛ محمود رویان


5. تحلیل ژئوپلیتیکی سیاست خارجی کشور عراق در قبال کشورهای همجوار(در دوران جمهوری فدرال عراق)

دوره 6، شماره 1، زمستان 1392، صفحه 32-51

مصطفی رشیدی؛ محمد صادق یحیی پور؛ محمد نصیری