کلیدواژه‌ها = پایداری
تعداد مقالات: 5
1. اثرات گردشگری بر پایداری شهرهای بین راهی(مطالعه موردی: شهر زیراب)

دوره 11، شماره 4، پاییز 1398، صفحه 260-239

اسماعیل قادری؛ سید سپهر اعرابی


4. تحلیل اثرات هدفمندسازی یارانه‌ها بر پایداری روستایی (مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان زابل)

دوره 7، شماره 4، پاییز 1394، صفحه 61-74

صادق اصغری لفمجانی؛ مرتضی توکلی؛ ‌غریب فاضل نیا؛ فرشته سرگلزایی


5. تعیین راهبردهای توسعه گردشگری در منطقه اورامانات با استفاده از مدلSWOT

دوره 5، شماره 2، بهار 1392، صفحه 73-92

ادریس باباخانزاده؛ اصغر ضرابی