کلیدواژه‌ها = مدیریت
تعداد مقالات: 5
1. تاثیر فناوری اطلاعات در بهره وری مدیریت امور روستایی (دهیاران) در راستای برنامه ریزی روستایی شهرستان بابل

دوره 11، شماره 3، تابستان 1398، صفحه 271-289

هادی رزقی شیرسوار؛ محمد قربانی افروزی؛ فخرالدین احمدی


4. بررسی خسارت اقتصادی واجتماعی سیلاب و روشﻫﺎی مدیریت آن (مطالعه موردی: حوزه نمرود)

دوره 7، شماره 2، بهار 1394، صفحه 35-41

فاطمه اسکندری نژاد؛ اکتم مرتضی اف؛ آرتوبلسکی موسی اف