کلیدواژه‌ها = TOPSIS
تعداد مقالات: 4
2. شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موثر در توسعه گردشگری سلامت

دوره 7، شماره 4، پاییز 1394، صفحه 45-60

سید علی اکبر نیلی پور؛ مسعود تقوایی؛ محمد حسین نصر اصفهانی؛ مجید کوهی اصفهانی