نویسنده = حجت مهکویی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی سازوکارهای مداخله شهرداری در زیست ‌پذیری شهرها(مطالعه موردی: شهر اهواز)

دوره 13، شماره 2، بهار 1400، صفحه 648-662

محمد داودی؛ احمد خادم الحسینی؛ حمید صابری؛ امیر گندمکار؛ حجت مهکویی


2. تأثیر رودخانه‌ مرزی هریرود بر روابط هیدروپولیتیک ایران و افغانستان

دوره 13، شماره 1، زمستان 1399، صفحه 18-33

سیدسلیمان کریمی؛ حجت مهکویی؛ علیرضا عباسی؛ امیر گندمکار


3. تحلیلی بر روابط ژئوکالچری ایران و پاکستان با تأکید بر مذهب شیعه

دوره 11، شماره 2، بهار 1398، صفحه 53-70

حسن باویر؛ حجت مهکویی؛ مهری اذانی؛ مهدی مؤمنی