نویسنده = غلامحسن حیدری
تعداد مقالات: 3
1. الگوی همکاریهای منطقه ای بر مبنای دیپلماسی آب (مطالعه موردی ایران، ترکیه و عراق )

دوره 12، شماره 3، تابستان 1399، صفحه 171-185

سمیرا سامعی؛ محمد اخباری؛ غلامحسن حیدری


2. تحلیل معادلات قدرت جهانی در بستر ژئو‌کالچر؛ تقابل، رقابت یا همکاری

دوره 10، شماره 4، پاییز 1397، صفحه 163-191

مسعود طاهری؛ غلامحسن حیدری؛ عزت الله عزتی


3. پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی (مطالعه موردی: زنجان)

دوره 4، شماره 1، زمستان 1390، صفحه 11-27

غلامحسن حیدری؛ بهمن کارگر؛ سیده‌ سمیه منافی؛ میترا خراسانیان