نویسنده = مسعود تقوایی
تعداد مقالات: 5
1. شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موثر در توسعه گردشگری سلامت

دوره 7، شماره 4، پاییز 1394، صفحه 45-60

سید علی اکبر نیلی پور؛ مسعود تقوایی؛ محمد حسین نصر اصفهانی؛ مجید کوهی اصفهانی


2. تحلیلی بر روند تحولات جایگاه شهرهای کوچک در نظام شهری کشور در دوره 85-1335 با استفاده از مدل Balance Sheet

دوره 7، شماره 1، زمستان 1393، صفحه 35-54

اسماعیل یوسفی؛ حمیدرضا وارثی؛ مسعود تقوایی؛ حسن بیک محمدی


5. تحلیلی بر توزیع فضایی خدمات گردشگری (مطالعه موردی: شهر اصفهان)

دوره 5، شماره 1، زمستان 1391، صفحه 31-43

مسعود تقوایی؛ ملیحه ایزدی