نویسنده = محمد اخباری
تعداد مقالات: 15
1. ارائه مدل الگوی مشارکت اجتماعی در توسعه پایدار محلات شهری (مطالعه موردی منطقه ٦ شهر تهران)

دوره 13، شماره 2، بهار 1400، صفحه 928-941

مهرشاد الله ویردی؛ فرهاد حمزه؛ محمد اخباری


2. الگوی همکاریهای منطقه ای بر مبنای دیپلماسی آب (مطالعه موردی ایران، ترکیه و عراق )

دوره 12، شماره 3، تابستان 1399، صفحه 171-185

سمیرا سامعی؛ محمد اخباری؛ غلامحسن حیدری


3. تبیین نقش هیدروپلیتیک بر سیاست خارجی افغانستان و ایران (2015 الی 2019)

دوره 12، شماره 3، تابستان 1399، صفحه 213-235

ابوالفضل اخباری؛ محمد اخباری؛ علی اصغر اسماعیل پورروشن؛ محسن رنجبر؛ بتول باهک


4. آینده پژوهی تحولات ژئوپلیتیک انرژی در ایران با تاکید بر جایگاه انرژی های پاک

دوره 12، شماره 3، تابستان 1399، صفحه 641-658

عباس ابراهیم زاده چوبری؛ محمد اخباری؛ اعظم یوسفی؛ ریباز قربانژاد


5. تحلیل ژئوپلیتیکی اثرات تغییر اقلیم بر توسعه پایدار کشور ایران‌(‌متغیر تعدیل گر تصمیمات سیاسی)

دوره 12، شماره 2، بهار 1399، صفحه 133-152

محمد بصیری صدر؛ محمد اخباری؛ عبد الرضا فرجی راد؛ رضا برنا


6. بررسی و تبیین تعاملات ایران با ترکمنستان و کشورهای آسیای مرکزی

دوره 12، شماره 2، بهار 1399، صفحه 209-228

نظامعلی صالحی؛ تهمینه دانیالی؛ محمد اخباری


7. تحلیل جغرافیایی ژئواکونومی جمهوری اسلامی ایران در معادلات جدید منطقه جنوب غرب آسیا

دوره 12، شماره 1، زمستان 1398، صفحه 131-149

مجید قصاب زاده؛ محمد اخباری؛ داوود حسن آبادی


8. ارائه الگوی منطقه‌گرایی ایران و آسیای مرکزی

دوره 12، شماره 1، زمستان 1398، صفحه 311-324

حمیدرضا سرمست؛ علی بیژنی؛ محمد اخباری


9. الگوی روابط امنیتی ایران و پاکستان در مقابله با پدیده تروریسم از سال 2001 تا 2017

دوره 12، شماره 1، زمستان 1398، صفحه 385-402

محمد محمودی بالا گفشه؛ علی بیژنی؛ محمد اخباری


11. تحلیل شاخص‌های قدرت نظامی واحدهای سیاسی- جغرافیایی در عرصه نظام بین الملل

دوره 11، شماره 3، تابستان 1398، صفحه 445-465

عباس جعفری نیا؛ محمد اخباری؛ محسن مرادیان


13. آینده‌پژوهی فضای ژئوپلیتیکی پساداعش در منطقه غرب آسیا ‌(مطالعه موردی عراق)

دوره 11، شماره 1، زمستان 1397، صفحه 175-193

بهروز دریکوند؛ کیومرث یزدان پناه درو؛ محمد اخباری


14. خرده میدان کردستان عراق، عرصه رقابت میدان‌های منطقه‌ای ایران و ترکیه

دوره 7، شماره 1، زمستان 1393، صفحه 1-19

محمدرضا عبداله پور؛ محمد اخباری؛ محمد کرمی راد


15. تحلیل فضایی جنبش‌های اجتماعی در خاورمیانه و شمال آفریقا از سال 2010 تاکنون

دوره 6، شماره 3، تابستان 1393، صفحه 180-197

محمد اخباری؛ مینا آزمون مساعد