نویسنده = علیرضا محرابی
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل مشارکت سیاسی اقوام مختلف (مطالعه موردی: استان خوزستان)

دوره 7، شماره 2، بهار 1394، صفحه 147-169

علیرضا محرابی؛ کیومرث یزدان پناه؛ فاطمه خلف زاده


2. تبیین ژئوپلیتیک رشد جمعیت و امنیت ملی ایران

دوره 5، شماره 2، بهار 1392، صفحه 149-167

علیرضا محرابی؛ روح الله نیکزاد؛ محمد ساسانی‌پور