نویسنده = عباس ارغان
تعداد مقالات: 3
2. عوامل اثرگذار در پیاده‌سازی الگوی مشارکت عمومی- خصوصی در توسعه شهری تهران

دوره 10، شماره 4، پاییز 1397، صفحه 231-250

کامران زارعیان؛ رحیم سرور؛ عباس ارغان


3. تبیین میزان اثرگذاری مولفه‌های نهادی در الگوی مدیریت زمین شهری در ایران موردپژوهی: منطقه 12 کلانشهر تهران

دوره 10، شماره 2، بهار 1397، صفحه 33-47

یعقوب حق‌پناه؛ مجتبی رفیعیان؛ سعید کامیابی؛ عباس ارغان