نویسنده = حسین حاتمی نژاد
تعداد مقالات: 8
1. سنجش ارتباط و تاثیر ابعاد بازآفرینی پایدار بر رویکرد کیفیت زندگی شهروندان (مطالعه موردی‌: تهران، منطقه 15 )

دوره 12، شماره 3، تابستان 1399، صفحه 299-316

زهره یوسف زاده؛ علی نوری کرمانی؛ حسین حاتمی نژاد؛ محمد مهدی حسین زاده


2. تحلیل راهبردی عوامل داخلی اثرگذار بر آمایش سرزمینی در کشور افغانستان مبتنی بر استدلال‌های ژئوپلیتیکی

دوره 12، شماره 1، زمستان 1398، صفحه 798-824

کیومرث یزدان پناه درو؛ عتیق اله قمری؛ حسین حاتمی نژاد


3. نابرابری‌های فضایی و تأثیر آن بر کیفیت زندگی شهری (مطالعه موردی: منطقه 1 و 19 تهران)

دوره 11، شماره 3، تابستان 1398، صفحه 1-23

فرزاد بریاجی؛ حسین حاتمی نژاد؛ ناصر اقبالی


4. شهر هوشمند: تبیین ضرورت‌ها و الزامات شهر تهران برای هوشمندی

دوره 10، شماره 2، بهار 1397، صفحه 1-22

احمد احمد پور؛ کرامت اله زیاری؛ حسین حاتمی نژاد؛ شهرام پارسا


5. ارزیابی عوامل موثر بر گردشگری برج‌های شهری (مطالعه موردی: برج میلاد تهران)

دوره 7، شماره 3، تابستان 1394، صفحه 187-198

حسین حاتمی نژاد؛ زهرا کاتب ازگمی؛ سمیه سادات موسوی


6. تحلیل و ارزیابی علل وندالیسم در فضاهای عمومی شهری(نمونه موردی شهر رباط کریم)

دوره 5، شماره 4، پاییز 1392، صفحه 1-14

حسین حاتمی نژاد؛ هادی سلیمانی؛ رامین چراغی؛ واحد احمدتوزه


8. بررسی راهبردهای توسعه گردشگری استان کرمانشاه با استفاده از مدل SWOT

دوره 5، شماره 1، زمستان 1391، صفحه 1-18

احمد پوراحمد؛ بهروز بادکو؛ حسین حاتمی نژاد؛ حسنعلی فرجی سبکبار